• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
nessebyskole_200x150

Økt ramme til Nesseby skole

Nesseby skole gis en økt ramme på kroner 237.000 til dekning av merutgifter ved spesialundervisning og fremmedspråk for 2008.
Økt tilskudd til elev med norsk fremmedspråk skal komme til fradrag i økningen.

Økt rammetimetall for 2008/09.
Det er fra regjerningens side satt av penger på statsbudsjettet som skal dekke kommunenes
utgifter for 2008. Erfaringer fra tilsvarende timetallsøkninger så vil vi få en delvis refusjon
av de faktiske kostnadene.
Beløpet kommunen får vil da gå til fratrekk fra det beløpet det bes om.

Norsk for fremmedspråklige elever.
Tidligere fikk vi full refusjon fra utdanningsdirektøren til slike tiltak. Den ordningen er
opphørt. Tiltaket rapporteres nå i GSI – om det gir ekstra midler i ettertid har jeg ikke
fått avklart. Beløpet vil i tilfellet gå til fratrekk fra beløpet det bes om.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS