• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Nye tilbud fra kulturskolen

undervisningstilbud for 2007 - 2008
kulturdager

UNDERVISNINGSTILBUD SKOLEÅRET 2007/08

Kulturskolen tar forbehold om læreressurser, budsjett og antall påmeldinger.

Kurstilbudene er som følger:

Luekurs

Kurset går over 10 uker. Alder: fra 15 år og oppover Undervisningstid: 3 timer pr. uke. Lærer: Marie Birgitte Utse

Musikk Rockeband:

Kurset går over hele skoleåret. Alder: Fra 13 år og opp Undervisningstid: 45 min Sted: Karlebotn skole Lærer: Anders Voll

Joik

Det er kommet innspill om kurs i joiking. Dersom det er interesse for det, kan vi arrangere dette.

Andre kurs arrangeres hvis det er stor nok etterspørsel dvs. mer enn 5 personer Se også tilbud fra Tana kommune

FRIST FOR Å SØKE OPPTAK

 Søknad må være levert innen 1. juli, og sendes til kulturskolen som er på kulturkontoret. Søknader som kommer inn etter fristen, vil kun bli tatt hensyn til om dette sees som formålstjenlig for skolen.

Innen 15. august får du vite om du har fått plass og innen 25. august må du bekrefte om du tar plassen. Dersom du søker på et kurs som ikke kommer i gang, vil du få tilbud om et alternativ. 10. sept. er det ny søknadsfrist for nye elever eller bytte av kurs.

AVLYSNING AV UNDERVISNING/UTMELDING

Det har vist seg at det kan være vanskelig å skaffe vikar, derfor forbeholder kulturskolen seg retten til å avlyse inntil 2 gangers undervisning i høsthalvåret og inntil 3 ganger i vårhalvåret uten at dette medfører tilbakebetaling av avg. Hvis en elev slutter etter at kurset er begynt , blir det krevd full elevavgift.

ADMINISTRASJON

Du finner administrasjon for kulturskolen på kulturkontoret på ASVO-bygget.

 Adresse: Unjargga/Nesseby kommune 9820 varangerbotn Telefon: 78 95 95 00 Fax: 78 95 95 90 e-mail: jonny.grimso@nesseby.kommune.no

 Velkommen til et nytt kulturskoleår Jonny Grimsø kulturkontoret

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS