• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
hus under bygging

Nye byggeregler fra 01.07.2015

For de som har bygget etter de nye byggereglene fra 01.07.2015, skal følgende skjema benyttes for melding til kommunen i forb. med mindre bygg og tilbygg:

http://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/5188-melding-om-bygning-eller-tilbygg-som-er-unntatt-soknadsplikt.pdf

01.07.2015 trer de nye reglene i byggesaksforskriften i kraft.

Dette innebærer at du kan bygge flere tiltak uten å først søke om byggetillatelse hos kommunen.

Med de nye reglene kan du blant annet bygge følgende uten å søke, så lenge det følger regelverket:

 • Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1 meter fra nabogrensen.
 • Tilbygg på maksimalt 15 m2, for eksempel balkong åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod, inntil 4 meter eller mer fra nabogrensen.
 • Mindre bygg som eksempelvis mindre levegger, forstøttningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser for tomtens bruk kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen.

For at et tiltak skal være unntatt søknadsplikt må det være i tråd med alle regler og planverk. Dette betyr at det må være i tråd med de reglene som fremgår av byggesaksforskriften, samt:

 • Kommunale planverk (kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan)
 • Det skal ikke bebygges nærmere kommunale VA-ledninger enn fire meter
 • Veglova (det skal ikke bebygges nærmere senter kommunal veg enn 15 meter og ikke nærmere senter fylkesveg enn 30 meter)

For informasjon om eventuelle VA-ledninger som ligger på din eiendom, kan teknisk kontaktes.

Veiledning for hvordan du finner ut hvilke planer som gjelder for din eiendom finner du her.

 

VIKTIG!

 Dersom tiltaket (bygget) kommer i konflikt med noen av disse planene eller reglene innebærer det ikke nødvendigvis at det ikke kan bygges, men at tiltaket må søkes om på ordinært vis. Det er byggherre/tiltakshavers ansvar at alle tiltak er i tråd med gjeldende regler og planverk. Brudd på disse reglene kan være en ulovlighet etter plan- og bygningsloven § 32-1 mv som kommunen er lovpålagt å forfølge.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS