• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2

Nyborg helselag fyller 90 år

Rundt 60 personer deltok i feiringen, som foregikk i lagets eget hus, ”Elverhøy” i Nyborg.
Helselagets leder siden 1982, Lydia Michelsen, leste opp en jubileumsberetning som vitnet om en imponerende innsats, spesielt for de eldre i kommunen.

Nyborg Helselags aktiviteter er mange; formiddagstreff og turer for pensjonister, temamøter om bl.a. hjerte/karlidelser og demens, samarbeid med helsepersonell, besøkstjeneste til de eldre på helsesenteret, samarbeid med Karlebotn skole om Russlandsprosjektet, adventsgudstjeneste med kirkekaffe og familiejuletrefest.

Helselaget har egen minibuss som de henter og bringer pensjonister med til treffene, og bruker på pensjonistturene. For å skaffe penger arrangerer helselaget bingo, loppemarked, basarer, julemesse, selger hjertelodd mv.

IMG 1976 Leder Lydia M og ordfrer Ineger K.JOrdfører Inger Katrine Juuso gratulerte og overrakte blomster. I talen sin lovte hun at Nesseby kommune fortsatt vil gi driftsstøtte til formiddagstreffene.
 IMG 2043 styret i jub.ret
Styret i jubileumsåret: Elida Laithi, Thorleif Michelsen, Lydia Michelsen, Ingrid Iversen og Nils Åsgren.
 IMG 1981 Lydiaog fylkesleder Jenny
Fylkesleder Jenny Eriksen gratulerte og overrakte blomster og Nasjonalforeningens vimpel.
 IMG 1985 Lydia, Ester og Thorleif
Tidligere leder i helselaget, Ester Halvari, ga honnør til Lydia og Thorleif Michelsen for deres store innsats i helselaget. Lydia er nå inne i sitt 27. år som leder for foreningen.
 IMG 2028 Ingrid, Berit og Lydia
Lydia Michelsen takket Berit Ranveig Nilssen for godt samarbeid i fbm Russlandsprosjektet (vennskaps- samarbeidet mellom Karlebotn og Petchenga skoler). Her overrekker helselagets leder og nestleder blomster og gaver til Berit som nå takker av etter 10 år, 8 år som prosjektleder, og 2år som lærer.
  Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS