• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
løvetann_100x98

Søknadsfrist 20. august.

Ny søknadsomgang for produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd.

For 2011 er det tildelt 3,2 mill. til regionale miljøtilskudd. Dette utgjør i gjennomsnitt ca 8500,- pr. aktive gårdsbruk i fylket.

Søknadsmateriellet for produksjonstilskudd i jordbruket og regionale miljøtilskudd er sendt ut til foretak som har søkt produksjonstilskudd tidligere. Dersom du ikke har mottatt materiellet innen 15. august, kan du henvende deg til kommunen. Foretak som ikke har søkt tidligere, må ta kontakt med kommunen. Begge ordningene har søknadsfrist 20. august. Det er søkers eget ansvar at søknaden leveres i rett tid.

I veiledningsheftet for søknadsomgangen august 2011 finner du informasjon om regelverket og nærmere omtale av de ulike tilskuddsordningene under produksjonstilskudd. Endringer som følger av årets jordbruksoppgjør, er beskrevet her. Du finner også veiledning for utfylling av søknad i dette heftet.

Lever søknaden elektronisk og var med i trekningen av 6 stk iPad2 !!

Det er ønskelig at søknaden blir levert elektronisk og for kommende søknadsomgang vil foretak som søker elektronisk være med i trekningen av 6 stk iPad2. 

Slik søker du elektronisk:

1. Gå till slf.dep.no .

2. Klikk på Søk om produksjonstilskudd i jordbruket .

3. Logg inn via altinn. Bruk ditt brukernavn og passord eller MinID, og du vil komme til søknaden din.

Regionale miljøtilskudd 

Veiledningshefte og søknadsskjema (grønt) er sendt ut til søkere. Det er krav om miljøplan trinn 2 for noen av tilskuddsordningene.

For 2011 er det tildelt 3,2 mill. til regionale miljøtilskudd. Dette utgjør i gjennomsnitt ca 8500,- pr. aktive gårdsbruk i fylket.

Alle spørsmål i forbindelse med søknadsomgangen rettes til kommunen.

Terese Nyborg,                  tlf. 464 00 261

Merete Sabbasen Helander, tlf 464 00 262

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS