• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Søknadsfrist 20. august

Ny søknadsomgang for produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd.

Foto. Gunn-Britt Retter

 

Søknadsmateriellet for produksjonstilskudd i jordbruket og regionale miljøtilskudd er sendt ut til foretak som har søkt produksjonstilskudd tidligere. Dersom du ikke har mottatt materiellet innen 15. august, kan du henvende deg til kommunen. Foretak som ikke har søkt tidligere, må ta kontakt med kommunen.
Begge ordningene har søknadsfrist 20. august.

Det er søkers eget ansvar at søknaden leveres i rett tid.

 

 

 

I veiledningsheftet for søknadsomgangen august 2008 finner du informasjon om regelverket og nærmere omtale av de ulike tilskuddsordningene under produksjonstilskudd. Endringer som følger av årets jordbruksoppgjør, er beskrevet her. Du finner også veiledning for utfylling av søknad i dette heftet.

Elektronisk søknad

Elektronisk produksjonstilskuddsøknad kan benyttes av foretak som har fått tilsendt forhåndsutfylt søknadsskjema med brukernavn og passord. logg inn på Statens landbruksforvaltnings hjemmeside www.slf.dep.no . Søknaden kan også sendes på papirskjema til kommunen og det er kommunen som behandler og avgjør søknadene.

Regionale miljøtilskudd

Veiledningshefte og søknadsskjema (orange) er sendt ut til søkere. Det er krav om miljøplan trinn 2 for noen av tilskuddsordningene.

For 2008 er det tildelt 3,0 mill. til regionale miljøtilskudd. Dette utgjør i gjennomsnitt ca 7500,- pr. aktive gårdsbruk i fylket.

Alle spørsmål i forbindelse med søknadsomgangen rettes til kommunen.

Terese Nyborg, tlf. 78 92 53 75

Merete Sabbasen Helander, tlf 78 92 53 96

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS