merkki_131x80

Nordisk Sameråd for første gang i Nesseby

Nordisk sameråd har for første gang lagt sitt møte til Nesseby kommune. I et innholdsrikt program fra 3. til 5. oktober, der. bla. bokprisen 2007 deles ut, får befolkninga også mulighet til å være med på et folkemøte der Nordisk ministerråd informerer om sitt kulturprogram.
Samerådets  møte avholdes på  Varanger Samiske museum.
Samerådet vil også høre lokale artister under sitt besøk. Black Sheeps, Johan Andreas Andersen og UNTAK-koret vil stå for underholdninga.
PROGRÁMMA/PROGRAM
Gaskavahku/Onsdag 3.10.
 
Dii/kl 10.00 - 12.30  Bargolávdegotti čoahkkin/Møte i Samerådets arbeidsutvalg, Musea/Museum
Dii/kl 13.00 - 14.00  Boradeapmi/lunsj, Varangerkroa
Dii/kl 14.00 - 18.00  Sámiráđi čoahkkin/Samerådsmøte, Musea/Museum
Dii/kl 20.00              Mállásat/middag, Stuorravuonna internáhtta/Karlebotn internat
 
 
Duorastat/Torsdag 4.10.
 
Dii/kl 09.00 - 13.00  Clive Tesar – gulahallan skuvllen/communication training, Musea/Museum
Dii/kl 13.00 - 14.00  Boradeapmi/lunsj, Varanger kroa
Dii/kl 14.00 - 18.00  Sámiráđi čoahkkin/Samerådsmøte, Musea/Museum
Dii/kl 19.00              Girjebálkkašumi ávvudoalut/  Overrekkelse av bokpris 2007, Várjjat sámi musea
Dii/kl 20.00              Ávvumállásat/ festmiddag, Stuorravuonna internáhtta/Karlebotn internat
 
 
Bearjadat/Fredag 5.10.
 
Dii/kl 10.00 - 14.00  Álbmotčoahkkin/Folkemøte; Ministerráđi info kulturprográmmain/`
                                                                                 Info om kulturprogrammar, Nordisk ministerråd
Dii/kl 14.00 - 15.00  Boradeapmi/lunsj, Varanger kroa
Dii/kl 15.00 - 17.00  Sámiráđi čoahkkin/Samerådsmøte, Musea/Museum
28.09.2007 Webmaster
Tips en venn  Skriv ut