• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
oppvekstsenter

Fredag 31.august 2012 i gymnastikksalen

Nesseby oppvekstsenter - Offisiell åpning

Alle velkommen til offisiell åpning av Nesseby oppvekstsenter!
PROGRAM
 
Kl.10.00 Åpning
Barn og elever på scene
Barnehagen - to sanger
Kulturskole band  
Korps
Sang: ”Barnesangpotpurri” - 1.-7.kl
Dans 5.-7. klasse
Korps
Sang 5.-7. klasse
Dans 8.-9.klasse
Sang: ”Mii”- ”Vi” 
 
Kl.11.00 Enkel servering
 
Kl.11.45 – 12.00  Untak – korsang
 
Kl.12.00 – 12.30 Nesseby skolehisorie fortellinger og bilder v/ Øystein Nilsen
 
Kl.12.30 – 12.40 Pause
 
Kl.12.40 – 12.50  Film laget av 6.-8.trinn  
 
Kl.12.50 – 13.15  Omvisning
 
Kl.13.15 Skolebussen kjører – elevene hjem
 
 
 
 
 
Berit Ranveig Nilssen, virksomhetsleder
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS