• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
norasenteret

Dette er et tilbud til alle innbyggere i Nesseby kommune

Nesseby kommune er blitt deleier i Norasenteret IKS Kirkenes (krisesenter)

Norasenteret sitt formål er å yte hjelp til kvinner, menn og barn i krisesituasjoner, og å gi seksuelt misbrukte kvinner, menn og barn et bedre liv på egne premisser.

Norasenteret representerer et beskyttet botilbud i en overgangsperiode, inntil de hjelpesøkende finner mer permanente løsninger for å bedre sin livs situasjon. Senteret drives etter prinsippet hjelp til selvhjelp. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv

Norasenteret IKS er opprettet for å ivareta et trygt og midlertidig døgnåpent botilbud og et dagtilbud hvor brukerne mottar støtte, veiledning og oppfølging.
Norasenteret IKS har døgnåpent telefontilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner, eller trusler om vold i nære relasjoner eller seksuelle overgrep.
Telefon: 78 99 60 60
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS