• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Nesseby kommune åpnet nytt fiskemottak på Kløvnes

Det var en gledens dag for fiskerne i Nesseby og i nabokommunene da ordfører Knut Inge Store åpnet Kløvnes fiskemottak 18.april.

Prosjektet som er jobbet fram av ordfører Knut Store og Nesseby fiskarlag ved Edgar Olsen, vil få store ringvirkninger for Nesseby kommune. Det tilbys nå sløyelinje slik at fiskerne slipper å sløye ombord. Kai-lengden ved mottaket er nå fordoblet og det er satt opp en ekstra kran. Dette gir flere arbeidsplasser på land, og i dag er det fem på jobb ved mottaket.

"Vi er svært glade for å ha realisert bygging og innkjøp av utstyr så raskt, og for at Nesseby Fiskarlag sto for rivingen av det gamle bygget", sier ordfører Store. Servicebygget ved siden av fiskebruket er også pusset opp av kommunen.

Sametinget har bidratt med kr 500 000, Norges Råfisklag med kr 75 000 og Nesseby kommune med 5 mill kr. Det er tegnet en 10- års leieavtale med Lerøy Norway Seafood om drift av anlegget.

Ved åpningen deltok Ørjan Nergaard fra Lerøy Norway Seafood, Per Mathis Oskal fra Sametingsrådet samt Nesseby Fiskarlag 

Ørjan-Nergaard-Seafood-repr_Knut-Store_Einar-Mathisen.jpg
Ørjan Nergaard fra Seafood, Ordfører Knut Store og Einar Mathisen fikk æren av å åpne bygget.
En-gledens-dag.jpg
En gledens dag for fiskerne i Nesseby kommune!
Gaver_Per-Mathis-Oskal-sametinget_Knut-store.jpg
Per Mathis Oskal gir bokgave fra Sametinget
Ørjan-Nergaard_Knut-Store_Marit-Helene-Pedersen-_Per-Mathis-Oskal_Tor-Oskar-Mathisen.jpg
Ørjan Nergaard, Knut Store, Marit Helene Pedersen, Per Mathis Oskal og Tor-Oskar Mathisen.
Nybygget.jpg
Nybygget
Sløyelinja-med-hodekutteren.jpg
Sløyelinja med hodekutter.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS