• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Nesseby foreslår endringer i tospråklighetstilskuddet

Nesseby kommune er ikke enig med Sametinget om nye beregningsregler og tildelingskriterier for tospråklighetstilskuddet.

Kommunen mener Sametingets endringsforslag kun er kosmetisk, og vil ikke på noen måte føre til den endringen kommunen behøver og forventer  for å imøtekomme Samelovens og samfunnets krav.

 

Administrasjonens innstilling

 Nesseby kommunestyre har følgende kommentarer til høringsforslaget:

Med bakgrunn i de samiske kommunenes lange erfaring med tospråklighetsarbeid, og med hensyn til den vedvarende frustrasjonen tildelingskriteriene har ført til, mener Nesseby kommune at tiden er inne for en radikal endring av disse. Sametingets endringsforslag er kun kosmetisk, og vil ikke på noen måte føre til den endringen kommunene behøver og forventer for å kunne imøtekomme Samelovens og samfunnets krav.

Kommunene i det samiske forvaltningsområdet er staten Norges forlengede arm i forhold til å oppfylle de forpliktelser staten har til samene som urfolk.  Samelovens språkregler pålegger kommunene å tilrettelegge for muligheten til å bruke samisk språk i alle situasjoner den enkelte innbygger måtte behøve i sitt møte den kommunale (offentlige) forvaltning.  Denne tilretteleggingen vil være uavhengig av kommunestørrelse.  Hvis basistilskuddet er lite, vil dette gi samiske kommuner ulike utgangspunkt og ulike muligheter til å forvalte forpliktelsene.  For å oppfylle lovens målsettinger må derfor basistilskuddet økes.

 

Alt. I:

-          Midler til dekning av merutgifter i forbindelse med tospråklig forvaltning i de samiske kommunene må øremerkes og tildeles den enkelte kommune over statsbudsjettet.  Tilskuddet bør økes betraktelig i forhold til dagens tilskudd, og bør utgjøre ca 20% av kommunenes årlige driftsutgifter .

 

Dersom dette ikke er mulig å gjennomføre, vil kommunen gå inn for følgende fordelingsnøkkel:

 

Alt. II: 

 

  • Basistilskudd : 50%  (Sametinget har foreslått 25%)
  • Betjeningstilskudd: 25% (Sametinget har foreslått 50%)
  • Utviklingsdel: 25% (Sametinget har foreslått 25%)

 

Ved å øke basistilskuddet vil kommunene, også de med lavere innbyggertall, få tilnærmet like utgangspunkt til å forvalte forpliktelsene som Sameloven pålegger kommunene.  Mindre kommuner vil få et høyere tilskudd totalt (Nby ca 4.02 mill.) Vi hevder bestemt at alle kommunene har de samme basisoppgavene med hensyn til sine innbyggere, uavhengig av om er 1500 eller 3000 innbyggere.  Ved å øke basistilskuddet, vil kommunen få en økning som et lite stykke på vei dekker de reelle utgiftene kommunen har med tospråklig livsløpsforvaltning.

Les Sametingets forslag til høring

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS