• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
vhalvøya ikon

Navnesak - Kvenske navn i Varanger

Navnekonsulenten for kvenske stedsnavn har reist navnesak om det kvenske navnet på Varangerhalvøya.

Navnekonsulenten har innhentet kvenske navn i Varanger gjennom intervjuer med lokale informanter, og disse ligger til grunn for de foreløpige tilrådingene (Varenkinniemi eller
Varinkinniemi, jf. vedlagt navnesaksskjema).


Unjárga/Nesseby kommune kunngjør at det er reist navnesak, slik at lokale organisasjoner får høve til å uttale seg, se § 6, sjette setning i lov om stadnamn. Kommunen har og rett til å uttale seg, ettersom det er Kartverket, og ikke kommunen, som er vedtaksorgan for skrivemåten av naturnavn, jf. § 5 i lov om stadnamn. I tillegg har fylkeskommunen uttalelsesrett, ettersom objektet liggeri mer enn én kommune, jf. § 6 i lov om stadnamn.


Uttalelser bes sendt: postmottak@nessebykommune.no, eller Nesseby kommune, Rådhuset, 9840 Varangerbotn innen 18.01.2020

Brev fra Språkrådet av 03.05.2019
Navnesaksskjema

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS