• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
fiskeseminar

Næringsutviklingskonferanse i Nesseby høsten 2008

Nesseby kommune arrangerer en stor næringsutviklingskonferanse 3 september 2008. Konferansen avholdes på samfunnshuset i Varangerbotn.

 

Nesseby kommune arrangerer en større næringslivskonferanse for kommunens folkevalgte- og næringsliv onsdag 3 september 2008. Formålet med konferansen er å belyse utfordringer kommunen står ovenfor og sette fokus på kommunens behov i en bredere og større sammenheng.

Konferansen vil spesifikt rette fokus på Nesseby kommunes behov og utfordringer i nær framtid og i et næringsutviklingsperspektiv. Formålet med konferansen blir tosidig. Det ene er å belyse kommunens behov og utfordringer og det andre er å få råd av eksterne aktører med tanke på etablering av nye arbeidsplasser til kommunen og styrking av allerede eksisterende arbeidsplasser. I tillegg til kommunens folkevalgte og lokalt næringsliv, deltar følgende tunge aktører:

Sametinget

Finnmark fylkeskommune

Innovasjon Norge

Indre-Finnmark utviklingsselskap

Finnmarkseiendommen

Finnmark reiseliv

 

Programmet for konferansen er ennå ikke klart, men det legges opp til at inviterte fokuserer på temaer/emner Nesseby kommune ønsker å sette fokus på.

Program ettersendes til aktørene.

 

Spørsmål om konferansen kan rettes til:

 

Janos Trosten

samfunnsutvikler

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS