• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
scoolcare

Når skal foreldre slutte å bry seg?

Rusforebyggende team i Nesseby inviterer til informasjonsmøte / diskusjon angående rus og utfordringer i ungdomstiden. Dette skjer 1.desember kl 1800-2000 på kommunestyresalen, Rådhuset.
Er du forelder til ungdom på ungdomstrinnet eller født i 1993 kan du slå to fluer i ett smekk og ta ettermiddagskaffen sammen med foreldre/foresatte i samme situasjon. Rusforebyggende team i Nesseby inviterer til informasjonsmøte / diskusjon angående rus og utfordringer i ungdomstiden. Dette skjer 1.desember kl 1800-2000 på kommunestyresalen, Rådhuset.

Ungdomstiden er en utfordrende tid for ungdom og foreldre. Etter hvert som den unge vokser vil han/hun gjerne bestemme over seg selv og foreldrene/familien kan oppleve det som at de lengre ikke er så viktig i den unges liv. Det er imidlertid her utfordringen starter, hvor mye skal vi som foreldre og voksne bry oss? En stor prosent av norsk ungdom begynner å ruse seg på alkohol i en alder av 14-15 år og bruk av andre rusmidler er dessverre heller ikke fraværende for denne gruppen. Slik må vi anta at det er i vår kommune også. Derfor er det viktig å ha tanker om hva den unge skal få lov til og hvilke grenser vi skal sette for ungdommen. Er vi som foreldre for strenge, for snille og hvordan skal vi egentlig være og ikke minst HVA ER DET VI SOM FORELDRE OG VOKSNE SKAL VÆRE OPPMERKSOM PÅ NÅR VÅRE BARN GÅR OVER I UNGDOMSTIDEN, FLYTTER HJEMMEFRA OSV?

Vi har kanskje ikke svar på alt dette, men sammen har foreldre, ungdomsarbeidere og fagpersoner noen erfaringer, tips og informasjon som vi kan dele med hverandre slik at utfordringene kanskje i fremtiden ikke blir større enn nødvendig.

Vi har ønsket å få informasjon om hva som rører seg i ungdomsmiljøet i Vadsø der en del av våre ungdommer befinner seg siden de går på videregående skole der. Vi har derfor invitert leder av Ungdommens Hus i Vadsø til å informere om hva byen har å tilby våre ungdommer på godt og vondt. Med hans brede erfaring med ungdomsarbeid har han god oversikt over hvilke utfordringer 1.videregående elever møter.

Psykiatrisk ungdoms team (PUT) vil ha en informasjon om deres arbeid i forhold til ungdom og rus.

Fritidsklubben i Nesseby som er et viktig tilbud til ungdommen og vil informere om sitt arbeid og erfaringer med kommunens ungdom.


Velkommen J
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS