• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Mulige innsparingstiltak i skolen fra 2009

Dette er en sak som berører og opptar mange i kommunen. Les saksfremlegget til kommunestyresak 08/12 i møteinnkallingen til kommunestyremøtet den 29.04.08.

Kommunestyrets vedtok den 20.12.07 budsjett 2008 og økonomiplan 2008-2011. I budsjettdokumentet er det lagt inn et kutt på 1 millioner kroner på skolene fra 2009. Det er beskrevet slik i det vedtatte dokumentet:
” I tillegg til disse kuttene i 2008, ligger det inne ett kutt på 1 mill. i 2009. Dette kuttet forutsetter at skolene samles i en lokalisering. Hvis dette kuttet blir tatt inn igjen, må driften reduseres på andre områder med tilsvarende beløp.”

 Formannskapet som innstilte budsjett og økonomiplan til kommunestyret sa i et budsjettmøte den 21.11.07: ”Utred konsekvensene av å flytte alle elever ved Nesseby skole til Karlebotn skole fra høsten 2008. Utredningen må være ferdig innen mars 2008.”

Les saksfremlegget til saken og vedlegget "Utredning, flytting av elever fra Nesseby skole til Karlebotn skole med alternativer" til saken:

Last ned filen i Microsoft word format her.

Last ned filen i Adobe acrobat reader format her.

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS