• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Solnedgang mot karlebotnw_200x138

Møteplan for dispensasjonsutvalget sommer 2008

Skal du søke dispensasjon fra motorferdselsloven i sommer?

Møtedato
Søknadsfrist
Tirsdag 24.06.08
Fredag 20.06.08
Tirsdag 12.08.08
Fredag 08.08.08
Tirsdag 16.09.08 (Siste før elgjakt)
Fredag 12.09.08

 
Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, blir behandlet på neste møte.
 
Ufullstendige søknader og ved manglende vedlegg, returneres ubehandlet.
Eks. på ufullstendige søknader:
-         Kjørerute/trase ikke beskrevet
-         Manglende underskrift
-         Mangler vedlegg (kart, legeerklæring, vedteigseddel og lignende)
-         Manglende begrunnelse for søknad
               -      Gammeerklæring mangler
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS