• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
vannrør

MISFARGET VANN FRA BERGEBY VANNVERK

Dessverre er vannet fra Bergeby Vannverk misfarget av humus i år som fjor. For øyeblikket kan kommunen ikke gjøre noe med dette. 

Arbeidet med å få etablert renseanlegget er i full gang, og vi satser på å få det i drift i løpet av juni måned. Man må også regne med en innkjøringsperiode på anlegget. 

Vi vil ta ekstra vannprøver for å kunne varsle abonnentene raskt dersom det oppdages e-coli bakterier i vannet. For å avhjelpe abonnentene med drikkevann, vil vi som i fjor, sette ut vanntank ved skolen.  

Vi beklager ulempen dette medfører og vil redusere vannavgiften for abonnentene. Dette betyr at abonnentene slipper forbruksgebyr og kun vil betale halv abonnementsgebyr fra og med 10. mai og fram til vannet er rent. 

Dette vil fremkomme i avgiftsfakturaen for 3. termin som blir sendt ut i august.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS