• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Midlertidig stenging av scoterløyper

Vedtak om midlertidig stenging av Nyelvløypa og Diergiløypa og inndragning av dispensasjoner gitt for motorferdsel i et område sør for E6.

Reinbeitedistrikt 6 har anmodet Fylkesmannen om å midlertidig inndra dispensasjoner for motorferdsel gitt i området mellom Sirdagohppi og Gandvik, se vedlagt kart. Videre anmoder distriktet om at skuterløypene 10 (Diergiløypa) og 11 (Nyelvløypa) stenges midlertidig. I henvendelsen fra distriktet er det opplyst at flyttingen til sommerbeite har begynt.

Fylkesmannens vedtak
Med hjemmel i § 9 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag stenger Fylkesmannen skuterløypene 10 (Diergiløypa) og 11 (Nyelvløypa) i perioden fra og med den 7. april 2017 og inntil videre. I samme periode åpnes avlastningsløype fra skuterløype 10 (Álášjávriløypa) fra Rávdoroggi til kommunegrensa mot Tana. Videre inndrar Fylkesmannen alle dispensasjoner gitt for motorferdsel mellom Sirdagohppi og Gandvik fra den og med den 7. april 2017 og inntil videre, jamfør vedlagt kart.

Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller.

Merknad
Reinbeitedistrikt 6 skal varsle Fylkesmannen straks behovet for stenging er over, slik at forbudet kan oppheves uten unødvendig opphold.

Se hele dokumentet fra Fylkesmannen

kart-løyper-stenging.jpg

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS