• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
fylkesmannenlogo

Midlertidig motorferdselforbud i Nesseby kommune - deler av Nyelvløypa

Nyelvløypa (skuterløype 11), fra Sundejávri og til løypeslutt ved Suolojávri.

Fylkesmannens vedtak

Nyelvløypa (skuterløype 11), fra Sundejávri og til løypeslutt ved Suolojávri, stenges for motorferdsel fra og med 16. april 2013 og inntil videre.

 

Det er mulig å søke Fylkesmannen om unntak fra motorferdselforbudet.

 

Stengingen er gjort etter anmodning fra Reinbeitedistrikt 6 og i samråd med Reindrifts-forvaltningen Øst-Finnmark.

 

.

 

 

 

Med hilsen

 

 

 

Egil Hauge

seksjonsleder

 

 

 

 

Harriet Reiestad

rådgiver

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS