• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
scooterløyper

Midlertidig inndraging av dispensasjoner

Fylkesmannen inndrar mildertidig dispensasjoner gitt med utgangspunkt i skuterløype 11, Nyelvløypa i Nesseby kommune.
Dispensasjoner gitt med utgangspunkt skuterløype 11, Nyelvløypa, er inndratt/ugyldig fra og med 11. mars og inntil videre.
Det er mulig å søke Fylkesmannen om unntak fra motorferdselforbudet.
 
Fylkesmannen
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS