• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Merking av Enarestien

Enarestien, en gammel ferdselsåre fra Sevettijärvi i Finland til Karlebotn i Nesseby bilr nå merket med steinvarder i tråd med gammel tradisjon.

Nesseby kommune jobber med å utvikle Enarestien, en gammel ferdselsåre fra Sevettijärvi i Finland til Karlebotn i Nesseby, til et attraktivt reiselivsprodukt. Med finansiering fra Nesseby kommune, Sametinget, Finnmarks Fylkeskommune og Naturarven som verdiskaper – prosjektet kan jobben settes i gang.

Bilde  1 opplaering

Kunnskap fra generasjon til generasjon – fra venstre Einar Roska, John-Arne Neshavn, Mikkel Smuk Neshav, Anders Nils Smuk

Forberedelser for merking er gjort i tett samarbeid med FeFo, som er grunneier samt Reinbeitedistrikt 6, som har sine vinterbeiter i område. I merking fortsettes gammel tradisjon å merke sti med steinvarder. For å skille ut av naturlige steinhauger i terreng, brukes det også gul maling på varder slik at også folk, som ikke er altfor fjellvant føler seg trygg å vandre stien.

Sametinget som kulturminnevernmyndighet ønsket at det tas en befaring på stien for arbeidet begynner, for å kartlegge mulige kulturminner langs stien og rundt bålplassene. Utmarken hvor stien går, har vært en viktig bruksområde gjennom tidene og stien selv er et viktig kulturminne.  På befaring 8.7. registrerte arkeolog Kjersti Schanche fra Varanger Samiske Museum bl.a. en kjøttgjømmeplass i nærheten av Geadjájávri.

Bilde  2 vurdering

Vurdering om varden er synlig nok – Fra venstre Einar Roska, Mikkel Smuk Neshavn, Stian Rennemo, Anders Nils Smuk

Det er engasjert tre spreke ungdom for å gjennomføre arbeidet. Før de blei sendt ut til fjells fikk de en grundig gjennomgang av hva alt oppgaven innebær. Opplæring om vardebygging samt kunnskap om hvor stien går i utmark er viktig del av formidling av tradisjon fra generasjon til generasjon. Det ligger masse kunnskap hos lokal kjentfolk, noe som er viktig å brukes. Ankring av prosessen til lokalmiljøet er sentralt for å sikre fremgangsrik gjennomføring av prosjektet.

Foto: Svein Harald Holmen

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS