• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
stor_sommerfugl_4682a2

Markering av verdensdagen for psykisk helse

Det vil bli holdt en markering av verdensdagen for psykisk helse på Ishavsenteret i Varangerbotn tirsdag den 12.10.10.

Psykiske problemer er vanlige 

Omtrent halvparten av Norges befolkning vil oppleve psykiske vansker i løpet av livet. Angst og depresjon er de vanligste helseproblemene og medfører flest tapte arbeidsår blant befolkningen (Folkehelseinstituttet). Arbeid er som oftest positivt for den psykiske helsen. Arbeid kan bidra til felleskap, mening i tilværelsen og økonomisk trygghet som beskytter mot psykiske helseplager (Folkehelseinstituttet). Det kan også være et viktig bidrag til bedring for de som er rammet av psykiske helseproblemer. Økt åpenhet og endring i holdninger rundt psykiske helseproblemer, samt økt sysselsetting er derfor de viktigste forebyggende tiltakene vi kan stimulere til.

Sett arbeid og psykisk helse på dagsorden

Psykiske lidelser er blant de vanligste årsakene til sykefraværet i Norge, og koster samfunnet mellom 60 – 70 milliarder i tapt arbeidsfortjeneste og uføretrygd (Folkehelseinstituttet). Det er også for mange mennesker som faller ut av arbeidslivet på grunn av psykiske helseproblemer.

Det er behov for å øke kunnskapen hos arbeidsgivere om hvordan man kan møte psykiske helseproblemer blant ansatte, og hvordan man skal tilrettelegge for at disse fortsatt kan være i jobb. Regjeringen har satt i gang en stor satsing gjennom Nasjonal Strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007- 2012).

I 2010 sendes oppfordringen om å bruke Verdensdagen for psykisk helse som en dialogarena; Det ligger mange muligheter i å satse på forebyggende arbeid for å forhindre at folk blir langtidssykemeldte.

 

Verdensdagen 2010 vil gjennom sin kampanje formidle at alle kan:

-          Bidra til større åpenhet om psykisk helse: Åpenhet og forståelse for psykiske helse på arbeidsplassen og i samfunnet generelt er viktige faktorer for at flere kan være i arbeid.

-          Bidra til et godt arbeidsmiljø: Innsats for et åpent og inkluderende arbeidsmiljø kan bidra til økt trivsel og færre psykiske plager.

-          Bidra til inkludering: Arbeid kan forebygge psykiske helseproblemer. Et inkluderende arbeidsliv er med på å skape mening og mestring for oss alle.

-          Bidra med tilrettelegging: Lite kan bety mye. Fleksible ordninger gjør at flere klarer å være i arbeid.

 

Fakta om Verdensdagen for psykisk helse:

·         Verdensdagen er landets største dugnad for psykisk helse.

·         Verdensdagen for psykisk helse er en offisiell FN-dag og markeres over hele verden 10. oktober hvert år. Den første markeringen var i 1992.

·         Det er i dag den størst kampanjen for psykisk helse i verden.

·         Formålet er å øke kunnskapen om, bidra til åpenhet, og bedre holdningene til psykisk helse.

·         Verdensdagen er en grasrotkampanje der tusenvis av lokale arrangører og ildsjeler hver høst setter psykisk helse på dagsorden i sitt lokalsamfunn.

·         Verdensdagen er finansiert av Helsedirektoratet og koordinert av Mental Helse Norge, landets største bruker- og interesseorganisasjon for psykisk helse.

 

Arr: Hjelpetjenesten i Nesseby kommune

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS