• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
shopping

Markedslørdager?

Kommunen ønsker å løfte og forbedre infrastrukturen til kommunens handelsstand. Tiltak vil bli vurdert i samråd med næringsutøverne, som her vil finne et spørreskjema.

Avdeling ”virksomhet for samfunnsutvikling”, rådmann og ordfører har på et møte 13 desember 2007 vurdert bedre inntjeningsvilkår for næringsutøvere i kommunen. På dette møte ble mange ting drøftet for å løfte og for å forbedre infrastrukturen til kommunens handelsstand.

Det ble drøftet om det skal avholdes ”Markedslørdager” hver siste lørdag i måneden, fortrinnsvis på Ishavssenteret. Andre alternativer kan vurderes. Formålet med initiativet er å skape en bedre ramme for handelsstanden i kommunen, samt at ”markedslørdager” vil forhåpentligvis samle mer folk og generere i bedre inntjening for kommunens næringsutøvere. I tillegg tror vi at ved å ha markedet på Ishavssenteret, vil allerede etablerte på og omkring senteret dra nytte av tiltaket.

Tiltaket vil bli vurdert i samråd med næringsutøvere og vi ber om svar på vedlagte spørsmål innen 18 januar 2008.

 

MARKEDSLØRDAGER – SVARSKJEMA
 
Sendes: Virksomhet for samfunnsutvikling, Unjargga gielda/Nesseby kommune 9840 Vuonnabahta
Svarfrist: 18 januar 2008.
 

Spørsmål
Ja, begrunn kort
Nei, begrunn kort
Begrunnelse utover ja/nei, merket *
Er ditt firma/foretak interessert i å ta del i tiltaket?
 
 
 
 
Tror ditt firma/foretak tiltaket vil kunne generere i økt inntjening for deres firma/foretak ?
 
 
 
Vil ditt firma/foretak i samarbeid med andre,bl.a kommunen, være med på å organisere infrastruktur på markedslørdager?
 
 
 
Tror ditt firma/foretak at tiltaket vil kunne virke mot sin hensikt?
 
 
 
Er siste lørdag i måneden en hensiktsmessig dag til slike faste markeder?
 
 
 
Hvor ofte over et år bør markedslørdager være?
 
 
*
Hvilken tid på året er det lite hensiktsmessig å ha markedslørdager?
 
 
*
Angi tidspunkt på dagen markedet bør være åpen. F.eks 10.00-16.00.
 
 
*
Vil ditt firma/foretak tilrettelegge for felles ”markedsåpningstid”?
(gjelder ikke foretak som har allerede faste åpningstider)
 
 
 

 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS