• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
Print

Manntall

Manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget for Nesseby legges ut til offentlig ettersyn så snart det er praktisk mulig etter 30. juni 2015. 

Mantallet skal ligge ute til og med valgdagen 14. september 2015.  Klager på oppføringer i mantallet sendes skriftlig til Valgstyret i Nesseby, 9840 Varangerbotn eller til e-postadresse postmottak@nesseby.kommune.no. Vi gjør oppmerksom på at du er innført i manntallet i den kommunen du er folkeregisterført som bosatt pr. 30. juni i valgåret.

 

Manntallet legges ut på følgende steder:

 • Nesseby rådhus
 • Nesseby bibliotek
 • Bibliotekbussen

 

Sametingets valgmanntall (2015) skal også legges ut til offentlig ettersyn så snart det er praktisk mulig etter 30. juni 2015. Manntallet skal ligge ut til og med 14. september 2015 på de samme stedene som nevnt ovenfor.  Hvis du har klager til Sametingets valgmantall, må su sende skriftlig klage til Sametinget.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS