• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
ledig-stilling_100x100

Ledige stillinger renhold

Flere ledige reholdsstillinger.

Nesseby kommune har følgende ledige renholdstillinger:

Barnehagen:
74 % fast stilling

Arbeidstid: 5,5 timer pr. dag arbeidstid fom. kl. 14.00 – 19.30.

Isak Saba Senteret:
20 % fast stilling

Arbeidstid: 2,5 timer mandag, onsdag og fredag.

Voksenopplæringen:
40 % fast stilling

Arbeidstid: gjennomsnittlig 3 timer pr. dag mandag til fredag 

Fritidsklubben:
10 % fast stilling
Arbeidstid: 3,75 timer hver onsdag.  

Oppvekstsenter/skole:
20 % midlertidig stilling med muligheter for fast ansettelse
Arbeidstid: 7,5 t. hver fredag. 

 

Noen av stillingene kan kombineres for å få en større stillingsprosent.  Arbeidssted og oppgaver vil kunne endres på sikt. 

Vi søker etter personer med relevant erfaring og gjerne fagutdanning.

Søkere bes opplyse om hvilke stillinger de søker på. 

Ansettelse skjer i hht. gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Eli Bomban, tlf. 40440524 el. virksomhetsleder Oddleif Nilsen, tlf. 40440527 

Søknad vedlagt attester/cv sendes: postmottak@nesseby.kommune.no eller sendes til Nesseby kommune, teknisk virksomhet, 9840 Varangerbotn

 

Søknadsfrist: 2. oktober.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS