kommune logo 2027

Ledige stillinger i fritidsklubben

Fritidsklubben i Nesseby flytter til nye lokaler, og vi søker etter klubbleder i 37 % stilling og klubbmedarbeider i 30% stilling.

KLUBBLEDER
 

Vi har ledig 37 % stilling som klubbleder ved fritidsklubben i Nesseby kommune.


Om stillinga

Klubbåret følger skoleåret, vanligvis med arbeid 2 kvelder per uke. Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til arbeid med barn/unge på faste klubbkvelder og ved enkeltarrangement, i tillegg til foreldremøter.

En dag pr uke brukes til planlegging på kontor. Klubbleder har bl.a. ansvar for å planlegge klubbåret i samarbeid med klubbstyret, veilede klubbstyret, ha ansvar for innkjøp etc.

I tillegg til klubbleder er det en klubbmedarbeider til stede i klubbens åpningstid.

Klubbleder skal i samarbeid med kulturkonsulenten ha ansvar for klubbens regnskap og budsjett.
 

Krav til søker

Vi ønsker oss en person som er utadvendt, initiativrik og kreativ, og som kommuniserer godt med barn og unge.  Vi vil helst at du har utdanning som barne- og ungdomsarbeider eller har relevant erfaring fra arbeid med målgruppa.

 

Dersom du er tospråklig samisk/norsk vil det anses som en tilleggskvalifikasjon ved ellers like søkerforhold.

Ansettelsen skjer i henhold til de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, forskrifter og tariffavtaler. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.
Lønn- og arbeidstidvilkår vil være i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og avtaleverk.

De som tilsettes må før tiltredelse legge fram godkjent politiattest, (jfr. § 19 i barnehageloven og jfr. § 10-9 i opplæringsloven).

Spørsmål om stillinga kan rettes til virksomhetsleder Ann Jorid Henriksen tlf. 40440550.


Søknad med CV sendes til:

postmottak@nesseby.kommune.no eller
Nesseby kommune, Rådhuset, 9840 Varangerbotn

Søknadsfrist: 01.10.2013.

Vi gjør oppmerksom på at søknadspapirene ikke vil bli returnert, send derfor ikke originalpapirer.

 

KLUBBMEDARBEIDER
 

Vi har ledig 30 % vikariat som klubbmedarbeider ved fritidsklubben i Nesseby kommune.


Om stillinga

Klubbåret følger skoleåret, vanligvis med arbeid 2 kvelder per uke. Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til arbeid med barn/unge på faste klubbkvelder og ved enkeltarrangement, i tillegg til foreldremøter.

Klubbmedarbeiderens hovedoppgaver er i klubbens åpningstider, vanligvis 2 kvelder pr. uke. Klubbmedarbeideren samarbeider tett med klubblederen, som har det administrative ansvaret for klubbens aktiviteter. Stillingen som utlyses er et 1-års vikariat. Det er mulighet for forlengelse for rett kandidat.
 

Krav til søker

Vi ønsker oss en person som er utadvendt, initiativrik og kreativ, og som kommuniserer godt med barn og unge.  Vi vil helst at du har utdanning som barne- og ungdomsarbeider eller har relevant erfaring fra arbeid med målgruppa.

 

Dersom du er tospråklig samisk/norsk vil det anses som en tilleggskvalifikasjon ved ellers like søkerforhold.

Ansettelsen skjer i henhold til de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, forskrifter og tariffavtaler. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.
Lønn- og arbeidstidvilkår vil være i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og avtaleverk.

De som tilsettes må før tiltredelse legge fram godkjent politiattest, (jfr. § 19 i barnehageloven og jfr. § 10-9 i opplæringsloven).

Spørsmål om stillinga kan rettes til virksomhetsleder Ann Jorid Henriksen tlf. 40440550.


Søknad med CV sendes til:

postmottak@nesseby.kommune.no eller
Nesseby kommune, Rådhuset, 9840 Varangerbotn

Søknadsfrist: 01.10.2013.

Vi gjør oppmerksom på at søknadspapirene ikke vil bli returnert, send derfor ikke originalpapirer.

23.09.2013
Tips en venn  Skriv ut