• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
ledig-stilling_100x100

Ledig stilling som økonomimedarbeider

Vi har ledig en fast stilling på 100 % som økonomimedarbeider plassert ved vår økonomiavdeling.

Unjárgga gielda / Nesseby kommune er en liten, samisk kommune i Øst-Finnmark med ca. 900 innbyggere. Kommunen ligger rundt indre del av Varangerfjorden med Varangerbotn som kommunesenter. Kommunen har fin og variert natur og ligger sentralt i Øst-Finnmark.

Kommunen hører til Varangerregionen som kan betegnes som et Nordkalotten i miniatyr. Regionen har en spennende historie og en befolkning som er sammensatt av forskjellige nasjonaliteter. Her vil du treffe sjøsamer, reindriftssamer, nordmenn, kvener, russere og andre nasjonaliteter. Området er også et eldorado for villmarksopplevelser i et av Europas nordligste og mest uberørte naturområder. 

Stillingens viktigste arbeidsoppgaver er regnskap og årsavslutning, samt andre økonomi- og kontoroppgaver.

Avhengig av din kompetanse vil vi kunne endre innholdet i stillingen helt eller delvis ved at den tillegges andre oppgaver innen for eksempel saksbehandling, lønn, budsjettarbeid, likviditetsstyring eller finansforvaltning.

Vi ønsker at du har relevant høyere økonomisk utdanning og gjerne relevant erfaring innenfor fagområdet, er systematisk, selvstendig, initiativrik og samarbeidsorientert. Annen relevant utdanning og praksis kan veie opp for manglende høyere utdanning. Har du samiske språkferdigheter er det en tilleggskvalifikasjon.

Vi tilbyr en stilling med gode utviklingsmuligheter, lønn etter tariff/avtale, fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning. Du får dyktige og motiverte medarbeidere.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det tas forbehold om endringer i stillingens ansvar og arbeidsområde.

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lov- og avtaleverk.

Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Reise- og flytteutgifter dekkes etter kommunalt reglement. I Finnmark får du skattefordeler, høyere barnetrygd og nedskriving av studielån etter Storinget bestemmelser, se tiltakssonen på www.regjeringen.no. Bortsett fra betaling for mat er plass i barnehage og SFO gratis.

Referanser bes oppgitt. Vi kan hente inn ytterligere referanser.

Søknad med CV, kopier av vitnemål og attester sendes Unjárgga gielda/Nesseby kommune, rådhuset, 9840 Varangerbotn, sensest 31. august 2013. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos vår økonomisjef på telefon 40 44 05 94. Bekreftede kopier av vitnemål og attester leveres senest ved evt. intervju.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS