• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
navlogo

Ledig stilling som felles arbeids- og velferdsleder

I forbindelse med NAVs opprettelse av felles arbeids- og velferdsforvaltning i Tana og Nesseby, utlyses 100% stilling som leder for dette.

Lederen i NAV Tana og NAV Nesseby vil ha en sentral rolle i å skape den nye Arbeids- og velferdsforvaltningen i de to kommunene, og får prosjektlederansvar for etablering av kontorene fra tiltredelse og i perioden fram til kontorene starter opp i løpet av 1. kv 2009 (Tana) og 3. kv 2009 (Nesseby). Leder skal sørge for at NAV-kontorene lykkes i å oppnå målene med reformen i samarbeidet mellom stat og kommune.

Les hele utlysningsteksten her.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS