• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
vsmlogo

Ledig prosjektstilling ved Varanger Samiske Museum

Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum har ledig 50 % prosjektstilling i 2014 som samiskspråklig formidler.

Museet er lokalmuseum for Nesseby, og har i tillegg som hovedmål å dokumentere, utforske og formidle den sjøsamiske kulturhistoria i Varanger. Museet vektlegger videre dokumentasjon og formidling av duodji, forhistorie og samisk samtid. Formidling av kulturminner og arkeologi er en viktig del av tilbudet, spesielt gjennom kulturminneområdet Ceavccageađge/Mortensnes. Andre tema vi har særlig fokus på er samisk tro og mytologi og sagn og eventyr. I tillegg viser vi midlertidige utstillinger av ulikt slag, både kunstutstillinger, fotoutstillinger og annet.
Arbeidsoppgaver:
 Planlegge, organisere og gjennomføre formidlingsopplegg rettet mot skole og barnehage, både på samisk og norsk
 I samarbeid med konservator/formidler utarbeide nye formidlings- og undervisningsopplegg
 Foreta omvisninger
 Hjelpe til med andre språkoppgaver på samisk: informasjon, annonsering, gjenstandsregistrering, hjemmeside, og lignende
 Delta i felles planlegging og møtevirksomhet ved museet og i museumssiidaen
 Annet musealt arbeid ved høve


Kvalifikasjoner:
 Bachelorgrad eller høyere innen fagområdene museet formidler. Annen relevant utdanning kan komme i betraktning, som lærerutdanning
 Erfaring fra formidling/undervisning
 Gode samarbeidsevner og evne til å samarbeide selvstendig
 Beherske samisk og norsk flytende, både muntlig og skriftlig
 Søkere med god kjennskap til lokal tradisjon og historie vil foretrekkes
 Det vil være en fordel med kunnskap i duodji
I tillegg bør søker ha førerkort og bil, da en del formidling skjer på kulturminneområdet og andre steder i kommunen.
Tiltredelse 1. mai. Stillingen gjelder fram til 31.12.2014. Lønnes etter gjeldende tariff.
Spørsmål om stillingen rettes museumsleder Mia Krogh på tlf: 952 62 152. Søknad med CV samt kopier av attester og referanser sendes elektronisk til: mia.krogh@dvmv.no
Søknadsfrist: 28.2.2014

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS