• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
måker

22. september kl. 18:00 på kommunestyresalen, rådhuset Varangerbotn.

Kystsoneplan for Varanger - Folkemøte

Sjøarealene i Nesseby kommune er tema. Hvordan ønsker du at sjøområdene i Nesseby skal brukes i årene framover?

Tema:

  • Hvordan ønsker du at sjøområdene i Nesseby skal brukes i årene framover?
  • Har du tanker om oppdrettsanlegg, fiske og friluftsliv til sjøs?
  • Hvilke området bør vi bevare?

For å få en god plan trenger vi dine innspill!

Kystsoneplanen er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Vardø, Vadsø, Nesseby og Sør-Varanger. Kystsoneplanen skal danne langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskapning i sjø. Folkemøtet er et ledd i medvirkningsprosessen for å innhente lokal kunnskap og erfaring. Kystsoneplanen skal bli en juridisk bindende arealplan.

Det er utarbeidet et planprogram, som er tilgjengelig her: https://www.svk.no/til-hoeringoffentlig-ettersyn-planprogram-til-interkommunal-kystsoneplan-for-varanger.6321188-364152.html

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS