• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
kslogo

Kurs/studium i plan- og samfunnsutvikling for offentlig ansatte

Tilbud om å styrke plankompetansen hos de ansatte i kommunen – Samplan 17-18

Planlegging er et av de viktigste styringssystemene i kommunen, og Samplan retter søkelys på styringsutfordringer for planleggingen, men beholder både metode- og teoriperspektivet. Kursopplegget er aktivt og perspektivdannende med lokale befaringer som gjenspeiler dagens virkelighet hvor planlegging praktiseres av mange ulike yrkeskategorier som rådmann, kultursjef, planleggere og private konsulenter.

OU-midler

Kurset tilfredsstiller kravene for å få dekket deltakeravgiften via OU-midler. Den enkelte kommune må sende en felles søknad for alle sine deltakere. Mer informasjon og hvordan det kan søkes : http://www.ks.no/ou-midler

Eksamen

En frivillig eksamen gir 30 studiepoeng på masternivå ved Høyskolen i Innlandet (HINN).

Hovedtemaer for årets kurs er

 •        Plan- og bygningsloven som styringsverktøy
 •        Styringsutfordringer
 •        Planleggingsmetoder og -verktøy
 •        Makt og roller i planleggingen
 •        Planlegging i et samfunnsperspektiv
 •        Planteori
 •        Lokale eksempler/befaring
 •        Metodikk for feltarbeid

Brosjyre med praktisk informasjons etc. finner du på:
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/samplan/na-er-det-apnet-for-soknader-for-samplan-kurs-i-samfunnsplanlegging-2017-2018/

 

Med vennlig hilsen
Eva Fængsrud

Seniorrådgiver

Epost   Email:         eva.faengsrud@ks.no
Telefon Phone:      (+47) 24 13 27 94
Mobil   Cellular:     (+47) 91 14 43 03
http://www.ks.no

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS