• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Isak Saba senter logo_100x96

Kurs i samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon - 10 stp

Isak Saba senteret starter samisk som fremmedspråk kurs, lytting og muntlig kommunikasjon våren 2016. Kurset er på 65 timer og har fokus på lytting, muntlig kommunikasjon, tekstforståelse og fordypelse i noen temaer. 

Kurset følger samme studieplan som kurset i lytting og muntlig kommunikasjon til UiT Norges arktiske universitet (SAM-1034 Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon – 10 stp) slik at de som ønsker det kan ta eksamen ved UiT.

Les om studietilbudet, SAM-1034 her:

https://uit.no/studietilbud/emner/emne?p_document_id=370570

Dersom du ønsker å ta eksamen og få tildelt studiepoeng (10 stp), må du være tatt opp som student ved UiT Norges arktiske universitet. Du søker opptak til enkeltemne (9199 enkeltemne, ikke realfag). Søknadsfristen er 1. desember. Ved semesterstart må du betale semesteravgift (à 500,- kr) og undervisnings- og eksamensmelde deg i SAM-1034 Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon. Frist for å melde seg opp til eksamen er senest 1.februar.

Du søker elektronisk. Mer informasjon om søknad om opptak finner du her:

https://uit.no/utdanning/opptak

Kursstart: Februar 2016 i Varangerbotn.

Undervisningsukene: 5, 8, 11, 14, 17

Tid: 0900-1430

Sted: Varanger Samiske Museum, Varangerbotn

For flere detaljer og påmelding:

sini.rasmus@nesseby.kommune.no,  tlf: 40 44 05 52.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS