• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Kunngjøring av vedtak i sak 2019/137

Kartverket har 08.05.2019 gjort vedtak i navnesak 2019/137 som omhandler skrivemåten på et utvalg av navn i Unjárgga gielda/Nesseby kommune.

Les vedtaksbrevet her

Endelig tilrådning - Nordsamisk stedsnavnskonsulent

 

Klage

Etter § 12 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 6 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. (a)eit offentleg organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd b)eigaren eller festaren i saker som gjeld namn på eige gardsbruk eller eigedom c)ein lokal organisasjon med særleg tilknyting til eit stadnamn)

Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottakeren. Dersom denne meldinga skjer ved offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Eventuell klage skal sendes til Statens kartverk: post@kartverket.no med kopi til kommunen: postmottak@nesseby.kommune.no. Klagen skal grunngis, og grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.  

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS