• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
FFK_hovedlogo_pms

Kulturminnemyndigheten har midlertidig stoppet arbeidet med ny vannledning Karlebotn- Sirdaghoppi

Finnmark fylkeskommune har som kulturminnemyndighet for en tid siden stanset arbeidet med å sluttføre ny vannledning fra Karlebotn til Sirdaghoppi.

Bakgrunnen er at tre kulturminner synes å være skadet. Det er ingeniørselskapet Rambøll som har utført planleggingen og trasevalget på bestilling fra Nesseby kommune forut for at arbeidet var ute på anbud og ble igangsatt i august. Når det gjelder selve trasevalget og prosjektering/anleggsløsning viser vi til Rambøll AS.
Nesseby kommune beklager at verdifulle kulturminner er skadet siden vi er svært opptatt av å ivareta alle de utallige kulturminner vi har i kommunen. Vi beklager også overfor innbyggerne i Sirdaghoppi at arbeidet blir forsinket og at de ikke får vannforsyningen fra Karlebotn som planlagt. Det er nå kulturminnemyndighetene som i følge en kort melding til kommunen skal undersøke saken videre og så avgi en rapport.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS