• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
politi

KRIMINALPOLITIKK I DISTRIKTSKOMMUNER

I Nesseby kommune er situasjonen den at lensmannen vil flytte (har flyttet?) ut av kommunen og inn i nabokommunen for å kunne gi et bedre tjenestetilbud for folk i Nesseby og for å få et bedre ”faglig miljø”, som det sies.
Nå sitter det to lensmenn i nabokommunen og ingen her hos oss.
Nesseby formannskap og kommunestyre har i årevis fattet vedtak etter vedtak om at vi ikke ser logikken og fornuften i dette. Vi har sendt våre vedtak til politimestere, direktorat, justiskommitè , justisminister osv. osv. Vi har aldri fått svar. Politimesteren har riktignok vært innom og argumentert for sitt syn: at lensmannen skal ut av kommunen – uansett hva folk i kommunen måtte mene om saken.

Etter min mening har Stortingspolitikerne overført all makt og myndighet i denne viktige saken til byråkratene i Politidirektoratet. Evaluering om behovet for politi og lensmanns tilstedeværelse i enhver kommune i Norge er gjennomført uten at kommunene har fått komme til orde; som om kommunene ikke skulle være part i saken! Denne totale mangelen på prosess og samhandling er etter min mening udemokratisk og ”ovenifra- og nedstyrt”.

Vi politikere er her for å sørge for trygghet og gode tjenester for egne innbyggere. Det blir en bortimot umulig oppgave så lenge vi blir spilt ut over sidelinja før kampen i det hele tatt er blåst i gang. Politiets råd og påstander om bedre service og bedre tjenester når lensmannen fjernes fra kommunen er i sannhetens navn lite logiske og i alle fall særdeles lite troverdige.

Ved til stadighet å fjerne statlige tjenestetilbud fra distriktskommunene er staten aktivt med på å nedlegge samfunn, sørge for fraflytting og forringe tjenestetilbud som enhver borger i dette landet skal ha, uansett bosted. For hver stilling som fjernes flytter en familie. For hvert tjenestetilbud som forsvinner blir det vanskeligere å rekruttere nye innflyttere. Folk undersøker gjerne hvilke tjenestetilbud som finns i kommunen før de flytter hit, og at statlige ”normaltilbud” forsvinner er i alle fall ikke noe pluss for alle småkommuner som sliter med befolkningsnedgang. På denne måten legger staten opp til A og B kommuner og A og B innbyggere...

Jeg har den siste tiden tatt kontakt med distriktsordførere over hele landet. Stemninga der ute er ikke god. Vi frykter for innbyggernes trygghet, og nå vurderer vi å sette alle krefter inn på et skikkelig ordføreropprør!


Ann Jorid Henriksen
ordfører
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS