• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
vsmlogo

Krig og fred – Varanger 1944, blir tema for Varanger årbok 2014!

I år er det 70 år siden tyske tropper forlot Finnmark mot slutten av andre verdenskrig. I årets utgave av Varanger årbok vil vi sette søkelys på denne dramatiske tiden i Varangers historie. Vi vil gjerne ha med artikler som forteller nye historier, de historiene som enda ikke er fortalt. Hva skjedde med partisaner og tyskerunger, skamklipte kvinner og hjemvendte varangerfolk? Hvordan var hverdagen for folk flest?

 

Lokalbefolkningen ble tvangsevakuert under dramatiske omstendigheter. Under retretten tok tyskerne i bruk den brente jords taktikk. Infrastruktur og bebyggelse ble systematisk ødelagt, og de flyktende troppene slaktet alle husdyr de kom over på veien. Alt som kunne komme til nytte for fienden, ble utslettet. En del av innbyggerne trosset evakueringspålegget ved å gjemme seg bort, og de overlevde vinteren under svært vanskelige forhold. Denne høsten var på mange måter den verste krigsperioden for innbyggerne.

 

Høsten 1944 var både en katastrofehøst og en frigjøringshøst i Varanger. Russiske soldater ankom Bjørnevatn i oktober 1944, og etter hvert kunne det langvarige gjenreisningsarbeidet ta til.  Freden bød også på store utfordringer, både for de som hadde motsatt seg evakuering og for de som ville vende hjem etter å ha vært evakuert. Øst-Finnmark ble frigjort høsten 1944, resten av Finnmark måtte vente til 8. mai 1945.

 

I årets utgave av Varanger årbok vil vi sette søkelys på denne dramatiske tiden i Varangers historie. Vi vil gjerne ha med artikler som forteller nye historier, de historiene som enda ikke er fortalt. Hva skjedde med partisaner og tyskerunger, skamklipte kvinner og hjemvendte varangerfolk? Hvordan var hverdagen for folk flest?

 

Vi søker forfattere som kan bidra med artikler innenfor dette temaet, gjerne med nye innfallsvinkler. Og som alltid kan du skrive artikler utenom hovedtema for årboka. Vi tar også gjerne i mot dikt og noveller. Her er mulighetene mange!

 

Redaksjonsmedlemmer i Nesseby er Frøydis Betten, biblioteket, og Mia Krogh, Varanger Samiske Museum. Vi kan kontaktes for spørsmål: frbetten@gmail.com / mia.krogh@dvmv.no .

 

Martha Birkeland er redaktør og kan kontaktes direkte: martha.birkeland@yahoo.no

 

Frist: 1. september

 

 

Vennlig hilsen/Dearvvuođat

 

Mia Krogh - museumsleder

Várjjat Sámi Musea

Varanger Samiske Museum

 

Deanu ja Várjjat Museasiida

Tana og Varanger Museumssiida

N-9840 Varangerbotn

tlf. +47 41 07 00 50

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS