• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
reindeer

Kr. 270 000.- til Reintrans A/S

Nesseby kommune bevilger Reintrans A/S et tilskudd på inntil kr 270 000,- til investeringer i forbindelse med etablering av transportselskap for frakt av rein.
Det bevilgede beløpet utgjør 20% av kostnadsoverslaget på kr 1 350 000,- til investeringer i forbindelse med etablering av transportselskap for frakt av rein.

Reintrans AS er et firma som skal drive med transport av rein, både levende og slakt.
Markedet for selskapet er hele Finnmark, og frakt av slakt fra Finnmark til nedskjæringsanlegg i Ølen i Haugesund.

Torleif Margit og Frank Inge Sivertsen i Reintrans A/S har allerede inngått samarbeidsavtale med Boazu AS og Thor Aage Pedersen og Krampenes feltslakteri for transport av dyr og slakt for dem, i tillegg til at de har god kontakt og har inngått intensjonsavtaler med slakterier i Vest-Finnmark.

Firmaet har i utgangspunktet behov for å gjøre følgende investeringer:
• Containerbil og henger med reinskap
• Trekkvogn
• Kjøttralle (Semihenger innredet for transport av hengende slakt).
• Steamvasker for rengjøring av kjøretøy innvendig (krav fra Mattilsynet).
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS