• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
bildem_200x150

Kr. 160 500,- mer til Varanger bildemontering AS

Nesseby kommune bevilger ett tilskudd på kr. 160 500,- i tillegg til tidligere innvilgede kr. 182 000,- til Varanger bildemontering AS.

Illustrasjonsfoto.

Varanger bildemontering AS skal bruke de omsøkte midlene til å dekke kostnader for etablering av bilopphuggeri.

Selskap under stiftelse v/Torgeir Olsen søkte i brev av 26.04.07 om midler til kjøp av hangaren samt montering av oljeutskiller og løftebukk i forbindelse med etablering av bilopphuggeri.
Søknaden ble behandlet i formannskapet, og selskapet ble innvilget en støtte på kr. 182 000,-, som utgjorde 25% av kostnadsoverslaget på kr. 728 000,-.

Varanger bildemontering AS har i brev av 02.05.08 søkt om ytterligere kr. 313 000,- i tilskudd til denne etableringen, og formannskapet bevilget altså nylig kr. 160 500.- i tillegg.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS