• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Nesseby kirke, vinter

Kr 102 000.- til kirken

Kommunen dekker overforbruket på kr. 102 000,- i kirken for 2006 og 2007.
Kommunestyret bemerker at bevilgningen er å anse som en ekstraordinær bevilgning, og anmoder kirkelig fellesråd om å tilpasse drifta til det til en hver tid gjeldende budsjett.
Påfølgende overforbruk kan ikke forventes dekket av Nesseby kommune. Kirkelig fellesråd anmodes derfor å søke andre inntektskilder for å få inndekning til nødvendig drift
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS