• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
aj redigert_200x197

Kommunestyret krever at lensmannen flytter tilbake til kommunen!

Etter å ha forsøkt en ordning med felleskontor for Nesseby og Tana, så er den eneste akseptable løsning at Nesseby lensmannskontor og Tana lensmannskontor består som selvstendige enheter med kontorsted i de respektive kommuner. Nesseby kommunes innbyggere har fått et dårligere tilbud og en dårligere service i perioden med felleskontor for Nesseby og Tana.
I møte 28.06.07 fattet kommunestyret følgende enstemmige vedtak;

Kommunestyret konstaterer at prøveordningen med samorganisering av Nesseby lensmannskontor og Tana lensmannskontor ikke har fungert hensiktsmessig.

Nesseby kommunes innbyggere har fått et dårligere tilbud og en dårligere service i perioden med felleskontor for Nesseby og Tana.

I henhold til Stortingets vedtak står Nesseby kommune på politimesterens alternativ nr. 1, hvor det foreslås at Nesseby og Tana lensmannskontor består som selvstendige enheter med kontorsted i de respektive kommuner.

Kommunestyret krever at samlokaliseringen med Tana lensmannskontor opphører så snart som praktisk mulig. Kommunestyret forutsetter at Nesseby lensmannskontor er lokalisert til Nesseby innen 01.01.2008.

Kommunestyret ber om at Nesseby kommune informeres om den videre prosess og beslutninger i denne saken.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS