• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Kommunen vedtar plan for samisk språkutvikling

Kommunestyret vedtar ”Plan for samisk språkutvikling i barnehage, grunnskole, skolefritidsordning og kulturskole”, med ett endringsforslag.
Thore Sundfær leverte vedtatte endringsforslag: Endring av ordlyd i kulturskole 2008 – 2012, pkt. 5.22 – tiltak 3: Ny ordlyd: Samisk skal være undervisningsspråk for elever som har samisk som 1. språk. .

Last ned dokumentet i Word format her.

Last ned dokumentet i Acrobat format her.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS