• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Kommunen positiv til å overta deler av Nyborgmoen

Formannskapet stiller seg positiv til å overta to bygninger og eiendom på Nyborgmoen under visse forutsetninger.
Formannskapet krever en grundig kostnadsanalyse/-overslag av en mulig ervervelse og påfølgende opprustning av infrastruktur på Nyborgmoen.
De forutsetter at ansvarsforholdet for oppryddingsarbeidet på Nyborgmoen avklares, og at en total miljøstatus legges fram før en evt ervervelse.
Lokalbefolkningens bruksrettigheter til området må også avklares før en evt kommunal overtakelse av bygninger og eiendom på Nyborgmoen finner sted, og det samme gjelder forholdet til FeFo og forsvaret som grunneiere.
Nesseby kommune vil ta endelig stilling til saken når forhold som beskrevet er avklart, sier formannskapet.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS