• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
statens-vegvesen

Åpent informasjonsmøte - Mandag 20. mars kl. 18 på Vegkroa i Varangerbotn

Kollektivknutepunkt Varangerbotn

Statens vegvesen har startet arbeidet med å lage reguleringsplan for et nytt kollektivknutepunkt i tilknytning til E6 sør for Varangerkroa.

I forbindelse med arbeidet inviteres naboer og andre berørte til et åpent informasjonsmøte, der vi også ønsker innspill til planarbeidet.

Statens vegvesen vil orientere om bakgrunnen for planen, utkastet til løsning, videre planprosess og mulighetene for medvirkning, og det blir anledning til å komme med
spørsmål og synspunkter. Vi kan også svare på spørsmål som gjelder grunnerverv.

Se mer informasjon om prosjektet her: www.vegvesen.no/europaveg/e6varangerbotn

Du kan også kontakte planleggingsleder Ann-Kristin Johnsen på telefon 905 34 446/78 94 16 58 eller ann-kristin.johnsen2@vegvesen.no for spørsmål og nærmere informasjon.

Når utkastet til reguleringsplan er klart, vil det bli presentert på en utekontordag i Varangerbotn. Det endelige forslaget til reguleringsplan blir lagt ut til høring og
offentlig ettersyn, og naboer og andre berørte kan komme med innspill og merknader før planen blir endelig vedtatt. Dette blir annonsert i aviser og gjennom lokale oppslag senere.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS