• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
ledig-stilling_100x100

KLUBBMEDARBEIDER – 30 % FAST STILLING

Vår klubbmedarbeider har gått over i annen stilling og vi søker derfor en ny.

Vi søker deg som har følgende egenskaper og utdanning:

·         Utdanning innen barne- og ungdomsarbeid eller annen relevant erfaring fra arbeid med barn og i særdeleshet ungdom

·         Initiativrik, motiverende og kreativ og god til å kommunisere med barn og unge

Klubbmedarbeider skal være klubbleders medhjelper og skal delta på klubbkvelder, motivere til oppstart av aktiviteter, både på klubbkvelder og evt utflukter eller annet som klubbstyret har vedtatt.  Arbeidstiden følger stort sett skoleåret, vanligvis med 2 kvelder pr uke i perioden 1. september til 30. mai. 

Lønn- og arbeidsvilkår vil være i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og avtaleverk. Samisk språk og kulturkunnskap vil være en fordel under ellers like forhold.  Kvinner oppfordres til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og at den som tilsettes må legge fram godkjent politiattest før tiltredelse (jfr § 19 i barnehageloven og § 10-9 i opplæringsloven).  Spørsmål ang stillingen kan rettes til: virksomhetsleder Ann Jorid Henriksen, tlf. 40440550 eller www.annjorid.henriksen@nesseby.kommune.no

 

Søknadsfrist:  6. september 2010

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS