• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Kart

Nordatlas

For de med interessesse for kart, kan vi opplyse om en ny internetttjeneste ”Nordatlas”. Kartportalen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Finnmark, Fylkeskommunen i Finnmark og Sametinget. Her kan du se ulike kart med faginformasjon for hele fylket.

NordAtlas er en åpen tjeneste på nettet der du får tilgang til kart- og faginformasjon fra flere fagfelt. Et eksempel er snøskuterløyper for hele Finnmark. I tillegg er tjenesten knyttet opp mot det siste som tilbys fra Statens kartverk av grunnkart, satelittbilder og flybilder. Nordatlas finner du her.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS