• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo-web

Tirsdag 4. mars 2014

INVITASJON TIL FORELDREMØTE I SKOLEN

Kl.18.00 Barnetrinnet klassevise møter med kontaktlærer.

Her møter kun de foreldrene som har elever på barnetrinnet:
1.-7.trinn samiskspråklig foreldre møter i base 5
1.-4.trinn foreldre møter i base 1
 5.-7.trinn foreldre møter i base 3. Eventuelt til base 4.                            

Kl.19.00-19.30 Felles informasjon – her møter alle foreldrene.

-Fravær - Permisjon
-PC,er.
-Prosjekter
-Miljørettet helsevern                            

Kl.19.30 Ungdomstrinnet klassevis møter med kontaktlærerne.

Her møter kun foreldrene som har elever på ungdomstrinnet:
8. trinn foreldrene møter på base 4
9.trinn foreldrene møter på base 3.
10.trinn foreldrene møter i administrasjonen. 

Ønsker dere alle sammen velkommen! 

Berit Ranveig Nilssen

Virksomhetsleder

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS