• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
rus

Invitasjon til fagdag om rusproblematikk

Hjelpetjenesten i Nesseby kommune inviterer til fagdag med tema rusproblematikk onsdag den 1 des 2010 på varanger samiske museum.

08:30 – 11:00  DPS Tana v/ Lena Rindevall psykiater / overlege døgnenheten  &        Gerd Svorkmo Olsen  psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver 

·         Innlegg om dobbeldiagnose rus/psykiatri

 

-          Utfordringer for hjelpeapparatet/nettverket rundt enkeltbrukere med dobbeldiagnose.

-          Hvordan kan hjelpeapparatet nå disse brukerne.

-          Konsekvensen for enkeltbrukere med dobbeldiagnose, samt de utfordringene dette medfører.

11:00- 12:00 Lunsj

12:00 – 15:30 Rita Nilsen fra Retretten i Oslo

·         Innlegg om holdninger og respekt i forhold til rusmissbrukere

Rita Nilsen er grunnlegger av brukerorganisasjonen Retretten i Oslo

Les mer om Retretten på www.retretten.no

Deltakeravgift kr 250,-

Gratis for ansatte i Nesseby kommune.

Påmelding innen den 22/11-2010

Kontaktpersoner ;

Linn Jeanne Muotka  tlf ; 40440534 ,Mail;  linn.muotka@nesseby.kommune.no

Astrid Johansen          tlf ; 40440532, Mail ; astrid.johansen@nesseby.kommune.no

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS