• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
laks_200x150

Innskrenkinger i fisket i Bergebyelva og Vesterelva

Det meldes om noen gode fangster på tross av den høye vannstanden som har vært hittil i år. Etter 10. juli er det bare tillat med flue eller mark uten søkke.

Det er en del endringer på fiskeregler og fiskepriser fra fjoråret så disse vil bli lagt ut lenger nede i denne artikkelen. Fiskereglene er stort sett de samme som i "forskrift for fiske etter anadrome laksefisk og innlandsfisk i vassdrag i Finnmark for årene 2008 - 2012" fra fylkesmannen. Nesseby Herreds Jeger-og FiskerForening (NHJFF) har ikke gjort noen innskrenkinger utover de fra fylkesmannen. Fylkesmannen har gjort endel innskrenkinger fra tidligere år i både bruk av redskap og ett fredningsdøgn i uka fra søndag kl 18:00 til mandag kl 18:00.

Endringene i fiskeprisen har i hovedsak blitt endret slik at innenbygds befolkning betaler mindre for fiskekort enn de som kommer utenfra. Dette for å bygge opp eierskapet til elvene, slik at lokalbefolkningen blir de som skal vokte elvene både i og utenom fiskesesongen.

Fiskekort kan kjøpes både på Esso Varangerbotn og Jegerstua. Fisketrygdeavgiften kan kjøpes direkte på nett her

Fiskeregler kan leses her 

Fiskekortpriser kan leses her

NB du trenger Acrobat reader for å lese disse to dokumentene, dette kan lastes ned her.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å si din mening om reglene eller prisene kan du sende mail til sgo@vesterelv.net.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS