• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
nrk-sapmi_123x42

INGEN TAKK FOR FISKERETTIGHETER

NRK Sápmi arrangerer folkemøte om kystfiskerettigheter på Varanger Samiske Museum i Nesseby onsdag 25. mail kl 1800- 2000

INGEN TAKK FOR FISKERETTIGHETER

 

Fiskerettigheter for kyst- og fjordfolket har vært diskutert og debattert siden Finnmarksloven ble vedtatt i 2005, for kort tid siden ble Sametinget og regjeringen enig om en avtale som skal sikre folk i Finnmark, deler av Troms og Nordland rettigheter til fjordfiske. Denne avtalen gir fiskerne i disse områdene en egen kvote på 3000 tonn torsk. Men også denne avtalen mellom sametinget og regjeringen er mange negative til, de fleste mener at avtalen ikke gir rettigheter som betyr noe fra eller til.

Mange mener også at tidligere fiskeriminister Helga Pedersen ikke tok hensyn til Sametinget og Kystutvalgets innstillinger og at hun foreslo 3000 tonn torsk som en byttehandel mot rettigheter.

 

Sametingets plenum skal behandle den inngåtte avtalen mellom Sametinget og regjeringen i begynnelsen av juni og hvis flertallet går i mot avtalen, må president Egil Olli gi beskjed til regjeringen om at den inngåtte avtalen må brytes.

 

DEBATT MED HELGA

Etter at avtalen ble undertegnet for noen uker siden, er det få som har uttalt seg om at avtalen er bra. De fleste av disse er profilerte Arbeiderparti politikere.

Onsdag 25 mai inviterer NRK Sápmi til en direkte sendt debatt/folkemøte og rettighetene og om de gir noen stor gevinst til noen. Debatten blir på nett-tv og digital radio.

Panelet er sammensatt av de mest sentrale aktørene om dette. Og for første gang kan folk høre og selv stille spørsmål til tidligere fiskeriminister Helga Pedersen. Hun har sagt ja til å være med i panelet som også består av lederen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, sametingspresident Egil Olli, nestleder i Norske Samers Riksforbund Gunn-Britt Retter og nestleder i Kystfiskarlaget Arne Pedersen.

Møtet er på Varanger Samiske Museum i Nesseby og begynner kl.18.00 og varer til kl.20.00.

 

NRK Sápmi ønsker alle velkommen til debatt om en rettighet som angår alle i hele Finnmark.

Debatt leder er journalist Thor Thrane

 

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS