• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Psyko-sosialt kriseteam

Psykososialt kriseteam skal bidra med kompetanse, veiledning og direkte hjelp til involverte i alvorlige krisesituasjoner med mange berørte i lokalmiljøet.

Teamet jobber aktivt i akuttfasen og skal blant annet koordinere innsats og bidra til at de som er rammet får hjelp gjennom det ordinære hjelpeapparatet.

Kommunelegen eller vakthavende lege kan aktivere teamet.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS